Ut ut bilden, in i rummet – bildanalys

Medicinhistoriska museet Åk 7 - Gymnasiet

En guidad rundvandring där de historiska bilderna i utställningen: Ut ur bilden, in i rummet diskuteras. Lektionen fungerar som introduktion till en enkel bildanalys med syftet att lättsamt diskutera och analysera bilder med hjälp av olika frågeställningar. Övningsmaterialet är tänkt att användas efter besöket, i klassrummet, och syftar till att ytterligare träna färdigheter som att granska, välja, strukturera och kritiskt värdera bilder.

 

Efter besöket

Bildövningarna kan användas efter museibesöket och ansluter till vad som diskuterades där. Övningarna tränar eleverna i att reflektera över bildens funktion, syfte och effekt. Övningarna uppmuntrar till analytiskt och självständigt tänkande. Diskussionsfrågorna är tänkta att väcka ett kritiskt tänkande kring vilken information man kan få av en bild och vilken information man inte kan få.  I alla övningar finns momenten att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera och redovisa information.

 

Praktisk besöksinformation inför besöket hittar du här.

Max antal elever: 15

Lektionslängd: 30 minuter

Bifogade filer

Trivselregler
Kontakt

Medicinhistoriska museet

Adress: Östra Hamngatan 11
41110 Göteborg

Telefon: 031-711 23 31

E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Bokningsinformation: robert.e.wallsson@vgregion.se


Ansvarig pedagog

Teman: Lyssna och prata Historia Konst och bild