I de (o)botligas landskap

Medicinhistoriska museet Gymnasiet

Långbad, elchocker och psykofarmaka. I utställningen I de (o)botligas landskap berättas psykiatrivårdens historia i Göteborg, från de första hospitalen fram till modern tid. Visningen ger en bild av hur psykiskt sjuka har behandlats och vårdats under olika tider. Vi berättar om synen på de psykiskt sjuka, behandlingar genom historien och om hur samhället har sett på psykisk sjukdom. Utvecklingen sträcker sig från de första vårdinrättningarna fram till psykofarmakans genombrott.

 

Praktisk besöksinformation inför besöket hittar du här.

Max antal elever: 25

Lektionslängd: 45 minuter

Trivselregler
Kontakt

Medicinhistoriska museet

Adress: Östra Hamngatan 11
41110 Göteborg

Telefon: 031-711 23 31

E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Bokningsinformation: robert.e.wallsson@vgregion.se


Ansvarig pedagog

Teman: Normer , etik och värderingar Historia