Vårdens värderingar – Etik och normer genom historien

Medicinhistoriska museet Åk 7 - Gymnasiet

Här behandlas medicinhistorien med utgångspunkt i frågor som handlar om värderingar och samhällets normer. Lektionen handlar om vem som botar, synen på den sjuke, vårdinstitutioner och om behandlingar. De historiska reflektionerna blir en brygga in i vår vardag och de värderingar och normer vi utgår ifrån idag.

Nedslag görs i ämnen som den medeltida religiösa sjukdomsföreställningen, varför inte åderlåtning försvann när kunskapen om kroppens funktioner ökade, samhällsnyttiga sjukhus på 1700-talet och hur de nya instrumenten och laboratorie-tekniken förändrat sjukbesöket och synen på sjukdom.

Lektionen riktar sig mot klasser inom vård– och omsorgsutbildningar, men är även relevant i historieundervisningen för andra utbildningar som underlag för diskussioner om värderingar och livsvillkor i olika tider.

Max antal elever: 25

Lektionslängd: 50 minuter

Inför besöket

Lektionen fungerar både självständigt eller som komplement till vår baslektion. Har eleverna varit på Läkekonstens Historia tidigare är det dock önskvärt om pedagogen vet om det inför lektionstillfället.

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften för en lektion 350 kr plus entréavgifter.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras i god tid innan lektionstillfället, annars kan 500 kr debiteras för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Trivselregler

Fotografering är tillåten för privat bruk och för skolarbeten.

Större väskor, ryggsäckar och paraplyer får inte medtas i utställningarna. Låsbara skåp finns (B 30 cm, H 30 cm, D 35 cm). Större bagage eller resväskor kan inte förvaras på museet, vi hänvisar istället till exempelvis förvaringsboxar på Göteborgs Centralstation.
Kontakt

Medicinhistoriska museet

Adress: Östra Hamngatan 11
41110 Göteborg

Telefon: 031-711 23 31

E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Bokningsinformation: ida.feltzin@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Ida Feltzin
031-711 23 31

Teman: Normer , etik och värderingar Lyssna och prata Historia