Vårdens värderingar – Etik och normer genom historien

Medicinhistoriska museet Åk 7 - Gymnasiet

Här behandlas medicinhistorien med utgångspunkt i frågor som handlar om värderingar och samhällets normer. Lektionen handlar om vem som botar, synen på den sjuke, vårdinstitutioner och om behandlingar. De historiska reflektionerna blir en brygga in i vår vardag och de värderingar och normer vi utgår ifrån idag.

Nedslag görs i ämnen som den medeltida religiösa sjukdomsföreställningen, varför inte åderlåtning försvann när kunskapen om kroppens funktioner ökade, samhällsnyttiga sjukhus på 1700-talet och hur de nya instrumenten och laboratorie-tekniken förändrat sjukbesöket och synen på sjukdom.

Lektionen riktar sig mot klasser inom vård– och omsorgsutbildningar, men är även relevant i historieundervisningen för andra utbildningar som underlag för diskussioner om värderingar och livsvillkor i olika tider.

Max antal elever: 25

Lektionslängd: 50 minuter

Inför besöket

Lektionen fungerar både självständigt eller som komplement till vår baslektion. Har eleverna varit på Läkekonstens Historia tidigare är det dock önskvärt om pedagogen vet om det inför lektionstillfället.

Trivselregler
Kontakt

Medicinhistoriska museet

Adress: Östra Hamngatan 11
41110 Göteborg

Telefon: 031-711 23 31

E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Bokningsinformation: robert.e.wallsson@vgregion.se


Ansvarig pedagog

Teman: Normer , etik och värderingar Lyssna och prata Historia