Historien om de som läker och botar

Medicinhistoriska museet Gymnasiet

Lektionen handlar om de personer som har vårdat och behandlat genom historien. Fokus ligger på yrkesroller och hur de har förändrats. Den tar upp läkare som praktiska hantverkare kontra teoretiska medicinare, formella och informella ”botare”, vilka som arbetade på de första Sahlgrenska sjukhuset och hur sjuksköterskeyrket har utvecklats.

Museet riktar sig här framförallt mot vård– och omsorgsutbildningar för att ge en historisk bakgrund till det kommande yrkeslivet. Genom historisk kunskap ges förutsättningar att utveckla en yrkesidentitet och ett sammanhang i ett kommande arbetsliv.

Max antal elever: 15

Lektionslängd: 40 minuter

Inför besöket

Lektionen fungerar både självständigt eller som komplement till vår baslektion. Har eleverna varit på Läkekonstens Historia tidigare är det dock önskvärt om pedagogen vet om det inför lektionstillfället.

Trivselregler
Kontakt

Medicinhistoriska museet

Adress: Östra Hamngatan 11
41110 Göteborg

Telefon: 031-711 23 31

E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Bokningsinformation: robert.e.wallsson@vgregion.se


Ansvarig pedagog

Teman: Historia