Historien om de som läker och botar

Medicinhistoriska museet Gymnasiet

Lektionen handlar om de personer som har vårdat och behandlat genom historien. Fokus ligger på yrkesroller och hur de har förändrats. Den tar upp läkare som praktiska hantverkare kontra teoretiska medicinare, formella och informella ”botare”, vilka som arbetade på de första Sahlgrenska sjukhuset och hur sjuksköterskeyrket har utvecklats.

Museet riktar sig här framförallt mot vård– och omsorgsutbildningar för att ge en historisk bakgrund till det kommande yrkeslivet. Genom historisk kunskap ges förutsättningar att utveckla en yrkesidentitet och ett sammanhang i ett kommande arbetsliv.

Max antal elever: 15

Lektionslängd: 40 minuter

Inför besöket

Lektionen fungerar både självständigt eller som komplement till vår baslektion. Har eleverna varit på Läkekonstens Historia tidigare är det dock önskvärt om pedagogen vet om det inför lektionstillfället.

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften för en lektion 350 kr plus entréavgifter.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras i god tid innan lektionstillfället, annars kan 500 kr debiteras för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Trivselregler

Fotografering är tillåten för privat bruk och för skolarbeten.

Större väskor, ryggsäckar och paraplyer får inte medtas i utställningarna. Låsbara skåp finns (B 30 cm, H 30 cm, D 35 cm). Större bagage eller resväskor kan inte förvaras på museet, vi hänvisar istället till exempelvis förvaringsboxar på Göteborgs Centralstation.
Kontakt

Medicinhistoriska museet

Adress: Östra Hamngatan 11
41110 Göteborg

Telefon: 031-711 23 31

E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Bokningsinformation: ida.feltzin@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Ida Feltzin
031-711 23 31

Teman: Historia