Vården innanför vallarna

Medicinhistoriska museet Åk 7 - Gymnasiet

Stadsvandring om och kring Göteborgs första vårdinrättningar. Under promenaden passerar vi bland annat platsen för det första Sahlgrenska sjukhuset, Göteborgs äldsta apotek och hittar bakgrunden till fattigvårdens öknamn ”Bracka” .

Vandringen tar sin början utanför Medicinhistoriska museet, en byggnad som också var platsen för det andra Sahlgrenska sjukhuset, och fortsätter längs bakgatorna via Kronhuset och Kämpebron för att avslutas vid det tredje Sahlgrenska sjukhuset – dagens Lärarhögskola – placerad nära Grönsakstorget.

Lektionen ger både en bild av den äldre sjukvården och visar att många delar av 1800-talets Göteborg fortfarande finns kvar mitt ibland oss.

Vänligen observera att det inte finns några möjligheter att gå in på museet i samband med att vandringen. Gruppen samlas utanför museets entré och vandringen avslutas vid Grönsakstorget.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 45 minuter

Trivselregler
Kontakt

Medicinhistoriska museet

Adress: Östra Hamngatan 11
41110 Göteborg

Telefon: 031-711 23 31

E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Bokningsinformation: robert.e.wallsson@vgregion.se


Ansvarig pedagog

Teman: Historia Utomhus