I de (o)botligas landskap

Medicinhistoriska museet Gymnasiet

Långbad, elchocker och psykofarmaka. I  utställningen I de (o)botligas landskap berättar vi om psykiatrivårdens historia i Göteborg, från de första hospitalen fram till modern tid. Visningen ger en bild av hur psykiskt sjuka har behandlats och vårdats under olika tider. Vi berättar om synen på de psykiskt sjuka, behandlingar genom historien och om hur samhället har sett på psykisk sjukdom. Utvecklingen sträcker sig från de första vårdinrättningarna fram till psykofarmakans genombrott.

Max antal elever: 25

Lektionslängd: 45 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften för en lektion 350 kr plus entréavgifter.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras i god tid innan lektionstillfället, annars kan 500 kr debiteras för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Trivselregler

Fotografering är tillåten för privat bruk och för skolarbeten.

Större väskor, ryggsäckar och paraplyer får inte medtas i utställningarna. Låsbara skåp finns (B 30 cm, H 30 cm, D 35 cm). Större bagage eller resväskor kan inte förvaras på museet, vi hänvisar istället till exempelvis förvaringsboxar på Göteborgs Centralstation.
Kontakt

Medicinhistoriska museet

Adress: Östra Hamngatan 11
41110 Göteborg

Telefon: 031-711 23 31

E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Bokningsinformation: ida.feltzin@vgregion.se


Ansvarig pedagog

Teman: Normer , etik och värderingar Historia Samhällskunskap