Stenåldern

Göteborgs Stadsmuseum Åk 0 - Gymnasiet

För många tusen år sedan började människor bo i det som idag är Sverige. Vad finns kvar efter dem, efter så lång tid? Föremål av sten, ben, horn och lera har bevarats i jorden. Ibland hittar vi spår efter deras hus, åkrar  och sopor. Utifrån fynden kan vi söka svar på hur människorna levde förr. Detta är en lektion om vad spåren kan berättar om människan på Stenåldern! Lektionen anpassas efter ålder/årskurs och riktar sig även till gymnasieklasser.
I lektionen kan ingå gruppövningar. Det är bra om gruppindelningen görs redan i klassrummet. Grupper med 3-5 elever i varje är lagom.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Inför besöket

Välkommen till Göteborgs stadsmuseum!

Vi finns på Norra Hamngatan 12, några hundra meter från Brunnsparken.

Information inför besöket finns i den bifogade filen ovan!

Information om bokningar

OBS! Det kommer släppas fler lektioner under terminen. För närvarande ligger endast jan-mars ute, resten av terminen kommer framöver.

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: 031-368 36 66

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Stadsmuseum
031-368 36 66

Teman: Lyssna och prata Historia Arkeologi