Göteborgs födelse

Göteborgs Stadsmuseum Åk 1 - Gymnasiet

Kungen vill ha en ny stad. En modern 1600-talsstad. Men hur ska den se ut?
Vem ska bygga den? Hur blir den att bo i? Och hur skilde sig då från nu?
Välkommen på ett besök i Göteborgs första århundrade!

I lektionen kan grupparbete ingå. Det är bra om gruppindelningen görs redan i klassrummet. Grupper med 3-5 elever i varje är lagom.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Information om bokningar

OBS! Det kommer släppas fler lektioner under terminen. För närvarande ligger endast jan-mars ute, resten av terminen kommer framöver.

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: 031-368 36 66

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Stadsmuseum
031-368 36 66

Teman: Identitet Historia