Vikingatiden

Göteborgs Stadsmuseum Åk 1 - Åk 9

Viktingatiden beskrivs ofta utifrån sina krig! Men var alla krigare? Bland fynden från vikingatiden hittar vi fler berättelser än dom krigiska. Skeppen talar om upptäckresor. Föremålen berätta om handel och en vardag som måste levas, nu som då. En lektion som ger nya infallviklar på den mytiska vikingatiden!

I lektionen ingår gruppövningar. Gruppindelningen kan gärna göras redan i skolan. Lagom gruppstorlekar är 3-5 elever i varje.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Inför besöket

Välkommen till Göteborgs stadsmuseum!

Vi finns på Norra Hamngatan 12, några hundra meter från Brunnsparken.

Information inför besöket finns i filen nedan!

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Stadsmuseum
pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Teman: Identitet Historia Arkeologi