Musiklivet i Göteborg

Göteborgs Stadsmuseum Åk 6 - Åk 9

Popkollo i Musiklivet Göteborg

Med avstamp i Göteborgs Stadsmuseums nya utställning Musiklivet Göteborg 1955 – 2018, tar Popkollo Göteborg med eleverna på en normkritisk resa genom musikhistorien. Vem syns, vem blir bortglömd, vem har fått höras, vem har tystats – och varför!

Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå sambandet mellan normer och fördomar, inom musikscenen så väl som i samhället i stort. Eleverna ska också få ökad kunskap om hur de kan se och hantera olika normer i den egna vardagen.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Välkommen till Göteborgs stadsmuseum!

Vi finns på Norra Hamngatan 12, några hundra meter från Brunnsparken.

Information inför besöket finns i filen nedan!

Information om bokningar

Vi har just släppt nya lektioner för vårterminen. Bokningsbara museilektioner finns nu även för april, maj och juni 2018. Välkomna att boka!
Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: 031-368 36 00

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Stadsmuseum
031-368 36 00

Teman: Normer , etik och värderingar Workshop Musik