Musiklivet i Göteborg

Göteborgs Stadsmuseum Åk 6 - Åk 9

Popkollo i Musiklivet Göteborg

Med avstamp i Göteborgs Stadsmuseums nya utställning Musiklivet Göteborg 1955 – 2018, tar Popkollo Göteborg med eleverna på en normkritisk resa genom musikhistorien. Vem syns, vem blir bortglömd, vem har fått höras, vem har tystats – och varför!

Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå sambandet mellan normer och fördomar, inom musikscenen så väl som i samhället i stort. Eleverna ska också få ökad kunskap om hur de kan se och hantera olika normer i den egna vardagen.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Välkommen till Göteborgs stadsmuseum!

Vi finns på Norra Hamngatan 12, några hundra meter från Brunnsparken.

Information inför besöket finns i filen nedan!

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Stadsmuseum
pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Teman: Normer , etik och värderingar Workshop Musik