Arkeolog för en dag

Göteborgs Stadsmuseum Förskoleklass - Lärare

LEKTIONEN ÄR FULLBOKAD

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Vill du och din klass vara med?

Skicka då ett mail till museipedagog och experimentell arkeolog Mari Wickerts på Göteborgs stadsmuseum; mari.wickerts@kultur.goteborg.se

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mari Wickerts
pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Teman: Grupparbete/övning Utomhus Arkeologi