Stenåldern

Göteborgs Stadsmuseum Åk 1 - Åk 4

Stenåldern kallar vi den äldsta tiden då det bott människor i Sverige. Många tusen år har gått sedan dess, och det mesta av det som dåtidens människor omgav sig med och använde har försvunnit. Kvar finns enstaka föremål av sten och ben, av horn och lera. Vda kan de berätta om människans villkor då för länge sedan? En lektion om stenåldern och om vad vi lämna efter oss!

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Stadsmuseum
pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Teman: Identitet Grupparbete/övning Historia