Barnhemsbarn

Göteborgs Stadsmuseum Åk 6 - Gymnasiet

I varje klass finns minst en elev med erfarenhet av fosterhemsplacering. På Göteborgs stadsmuseum finns två utställningar som handlar om just detta, om barn som av olika anledningar inte bott hos sina föräldrar utan tagits om hand av svenska myndigheter, på barnhem och i fosterhem. Under den här lektionen får eleverna möta Kjell, som själv satt på barnhemmet Vidkärr i Göteborg som barn, och som har ägnat en stor del av sitt liv åt att hjälpa andra barn och ungdomar som haft det svårt.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Stadsmuseum
pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Teman: Identitet Debatt och diskussion Samhällskunskap