1800-talet – det moderna Sveriges framväxt

Göteborgs Stadsmuseum Åk 7 - Gymnasiet

I det sena 1800-talets Sverige och Göteborg existerade extrem rikedom sida vid sida med svält. Städerna omgavs av slumområden, en liten elit hade både den politiska, ekonomiska och militära makten. Kanske var det inte konstigt att människor började organisera sig. Eller följde den allt större strömmen som lämnade Sverige för Amerika. Det här är en lektion om det moderna Sveriges födelse ur en helt annan verklighet.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Stadsmuseum
pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Teman: Historia Samhällskunskap