Amerikafeber – på Stadsmuseet (SFI-lektion)

Göteborgs Stadsmuseum

Vi berättar i ord och bild om den stora svenska emigrationen till USA. Vi diskuterar orsaker, drivkrafter, resvägar, hur invandring till USA funkade, var svenskarna bosatte sig, vad de jobbade med, hur de integrerades – och vilka som återvände till Sverige. Vi jämför också hur den svenska asyllagstiftningen skiljer sig från den dåtida amerikanska. I allt detta tar vi verkliga exempel på svenskar som emigrerade till USA och mötte väldigt skiftande öden. Lektionen anpassas till önskad språklig nivå och kan ges till grupper som läser SFI C och uppåt.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Lektionen genomförs i form av en pp-presentation, av pedagoger från Sjöfartsmuseet Akvariet

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Karl Hellervik
xx