1600-talet

Göteborgs Stadsmuseum Åk 3 - Åk 9

På 1600-talet byggs staden Göteborg! Samtidigt börjar Sverige bli en stormakt. Men vad betyder det? Stor makt för vem? Och hur var det att leva då? Många tänker på krig, pest, och häxor, när stormaktstiden kommer på tal. Men hände alldeles vanliga saker då som nu? Hur var människornas vardag, i en tid då Sverige hade krig både här och där? Följ med på en lektion om för nästan 400 år sedan!

I lektionen ingår gruppövningar. Gruppindelningen kan gärna göras redan i skolan. Lagom gruppstorlekar är 3-5 elever i varje.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Välkommen till Göteborgs stadsmuseum!

Vi finns på Norra Hamngatan 12, några hundra meter från Brunnsparken.

Information inför besöket finns i filen nedan!

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 450 kr för en lektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Göteborgs Stadsmuseum

Adress: Norra Hamngatan 12
41114 Göteborg

Telefon: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

E-post: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Stadsmuseum
pedagog.stadsmuseum@kultur.goteborg.se

Teman: Lyssna och prata Historia Samhällskunskap