Lektion på lätt svenska – prova på att skapa!

Göteborgs konstmuseum Åk 6 - Gymnasiet

Detta är en lektion där vi på enkel svenska pratar om konst, exempelvis målningar och skulpturer. Vi sätter ord på vad vi ser genom att beskriva bl.a. vad konsten föreställer och vad den får oss att tänka på och känna: om vi blir glada, ledsna, längtande eller något annat. Eleverna får sedan följa med till vår Studio för att prova på olika konstnärliga material.

 

Lektionen passar bäst för en elevgrupp på max 15 personer.
Med lektionen vill vi:

·         Introducera eleverna till Göteborgs konstmuseum och ge dem möjlighet att uppleva det utifrån sina egna förutsättningar.

·         Erbjuda en museilektion som utgår från elevernas språkliga förutsättningar och ger möjligheter att träna svenska språket.

·         Med konstens hjälp göra språkträningen lustfylld och fungera som ett komplement och en inspiration i svenskundervisningen.

·         Bekräfta eleverna i användningen av det ordförråd de har och visa på användbarheten i ett nytt sammanhang.

·         Stärka elevernas tillit till den egna upplevelsen av ett konstverk.

.         Få eleverna att känna tillit till sin egen konstnärliga skapandeförmåga.

·         Göra eleverna bekanta med Göteborgs konstmuseum som plats, dit det går att komma också på egen hand och ta del av utbudet

Max antal elever: 15

Lektionslängd: 105 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Beskriv vilken språklig nivå eleverna är på och berätta gärna om det är något särskilt eleverna behöver träna på eller något tema ni arbetar med.
Mindre grupper är att föredra! Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se dokumentet "Förberedelsehäfte skolklasser" och "Lätt svenska frågor att printa ut" för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

Information om bokningar

OBS! Tänk på att inte boka fler lektioner än du och din klass har möjlighet att gå på. Vi vill att lektionerna ska räcka till alla klasser som vill komma till oss!

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Trivselregler

Göteborgs konstmuseum visar samlingar och utställningar med oersättliga konstverk (ömtåliga material, höga värden). För att vi ska kunna garantera konstverkens säkerhet och undvika tråkiga situationer är det några saker vi vill be dig som lärare att du och din klass tänker på.

-Väskor större än ca A4-mått får inte tas med in på museet eftersom det är lätt hänt att de kommer emot ett konstverk. Det finns både en öppen, obevakad garderob och låsbara skåp.

-Ingen mat eller dryck får tas med, förutom i entrén, där matsäcksbord finns.

-Matsäck förtärs efter avslutad lektion. OBS Under måndagar kan inte matsäck förtäras på museet, då vi har stängt i offentliga utrymmen.

-Det går bra att fotografera, men inte med blixt.

-Konstverken får inte vidröras. Det är viktigt att röra sig lugnt och hålla ett betryggande avstånd från tavelväggar och skulpturer.

-Klassen måste vara samlad under lektionen.


Tänk på att du som lärare är ansvarig för dina elever! Det gäller både under en bokad lektion och vid besök på egen hand. Därmed inte sagt att du blir ersättningsskyldig om något skulle hända, men reglerna finns för att förebygga det.

Kontakt

Göteborgs konstmuseum

Adress: Götaplatsen 6
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 35 00

E-post: info.konstmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konstmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Freja Holmberg
031-368 35 30

Teman: Skapande verkstad Workshop Lyssna och prata Svenska Svenska som andraspråk Konst och bild