Uppsökande lektion på lätt svenska : Vi pratar om en bild – för nyanlända elever, förberedelseklasser och SFI

Göteborgs konstmuseum Åk 4 - Gymnasiet

Detta är en lektion som äger rum i ert klassrum! Konstpedagogen kommer till skolan och visar bilder av ett antal konstverk som finns på Göteborgs konstmuseum. Du väljer tider som passar på de datum som finns i kalendern (första lektionen behöver alltså inte börja kl 8).

På enkel svenska pratar vi om ett konstverk, exempelvis en målning. Vi sätter ord på vad vi ser genom att beskriva vad bilden föreställer, vad som händer, vilka färger vi ser, vilken årstid och vilket väder det är osv. Vi pratar också om hur bilden berör oss: om vi blir glada, ledsna, längtande eller något annat när vi tittar på bilden. Eleverna får under en del av lektionen arbeta tillsammans i grupp, avslutat med en enkel redovisning för klassen.

Följ gärna upp med ett besök på Göteborgs konstmuseum för att se konstverken – och många många andra – i original!

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 45 minuter

Inför besöket

Lektionen är 45 min lång och minimum är två lektioner på samma skola under samma dag. Pedagogen tar med USB / dator, och vid behov även projektor. Detta diskuteras på mejl, liksom tider för lektionerna. Möjlighet till mörkläggning och projicering bör finnas i lokalen. Besöket består av minst 2 st lektioner à 45 min vardera, för två eller tre klasser efter varandra. När ni bokat en dag kommer ansvarig pedagog kontakta er för närmre tidsbestämmelser.

Max 30 elever men gärna halvklass - du får gärna boka två lektioner i följd för två halvklasser!

Lektionerna är kostnadfria för skolor inom Göteborgs kommun. Göteborgs konstmuseum står för resekostnaderna.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning.

Information om bokningar

OBS! Tänk på att inte boka fler lektioner än du och din klass har möjlighet att gå på. Vi vill att lektionerna ska räcka till alla klasser som vill komma till oss!

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Trivselregler

Göteborgs konstmuseum visar samlingar och utställningar med oersättliga konstverk (ömtåliga material, höga värden). För att vi ska kunna garantera konstverkens säkerhet och undvika tråkiga situationer är det några saker vi vill be dig som lärare att du och din klass tänker på.

-Väskor större än ca A4-mått får inte tas med in på museet eftersom det är lätt hänt att de kommer emot ett konstverk. Det finns både en öppen, obevakad garderob och låsbara skåp.

-Ingen mat eller dryck får tas med, förutom i entrén, där matsäcksbord finns.

-Matsäck förtärs efter avslutad lektion. OBS Under måndagar kan inte matsäck förtäras på museet, då vi har stängt i offentliga utrymmen.

-Det går bra att fotografera, men inte med blixt.

-Konstverken får inte vidröras. Det är viktigt att röra sig lugnt och hålla ett betryggande avstånd från tavelväggar och skulpturer.

-Klassen måste vara samlad under lektionen.


Tänk på att du som lärare är ansvarig för dina elever! Det gäller både under en bokad lektion och vid besök på egen hand. Därmed inte sagt att du blir ersättningsskyldig om något skulle hända, men reglerna finns för att förebygga det.

Lärarhandledning

Kontakt

Göteborgs konstmuseum

Adress: Götaplatsen 6
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 35 00

E-post: info.konstmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konstmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Freja Holmberg
031-368 35 30

Teman: Grupparbete/övning Historia Svenska som andraspråk Konst och bild