Uppsökande lektion med mentometer – Ta ställning!

Göteborgs konstmuseum Åk 7 - Gymnasiet

Vad betyder egentligen normer och fördomar för hur vi lever våra liv? Är vissa saker ”naturliga”, har andra saker ”alltid varit så”?

Vår utställning ”Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet” diskuterar frågor som dessa. Vi låter 1700-talets konst och design möta dagens och undersöker vilka normer som fanns då och finns nu. Hur var det med synen på kön på 1700-talet, vad hände när västerlänningar åkte till Kina och spelar det någon roll idag hur det var då?

På lektionen kommer en av våra pedagoger till din klass och diskuterar de här frågorna. Vi använder oss av bildspel för att undersöka konsten och gör en gemensam mentometerövning där alla får ta ställning anonymt till frågor och påståenden som har med ämnet att göra.

Du väljer tider som passar på de datum som finns i kalendern (första lektionen behöver alltså inte börja kl 8).

Vill ni följa upp lektionen med en besök i utställningen på Göteborgs konstmuseum så varar den t o m 13 november.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Lektionen är 60 min lång och minimum är två lektioner på samma skola under samma dag. Pedagogen tar med USB / dator, mentometersystem och vid behov även projektor. Möjlighet till mörkläggning och projicering bör finnas i lokalen. Besöket består av minst 2 st lektioner à 60 min vardera, för två eller tre klasser efter varandra. När ni bokat en dag kommer ansvarig pedagog kontakta er för närmre tidsbestämmelser.

Lektionerna är kostnadfria för skolor inom Göteborgs kommun. För skolor i VGR är kostnaden 600 kr / lektion (= kostnaden för samma lektion på museet). Göteborgs konstmuseum står för resekostnaderna.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning.

Information om bokningar

OBS! Tänk på att inte boka fler lektioner än du och din klass har möjlighet att gå på. Vi vill att lektionerna ska räcka till alla klasser som vill komma till oss!

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Trivselregler

Göteborgs konstmuseum visar samlingar och utställningar med oersättliga konstverk (ömtåliga material, höga värden). För att vi ska kunna garantera konstverkens säkerhet och undvika tråkiga situationer är det några saker vi vill be dig som lärare att du och din klass tänker på.

-Väskor större än ca A4-mått får inte tas med in på museet eftersom det är lätt hänt att de kommer emot ett konstverk. Det finns både en öppen, obevakad garderob och låsbara skåp.

-Ingen mat eller dryck får tas med, förutom i entrén, där matsäcksbord finns.

-Matsäck förtärs efter avslutad lektion. OBS Under måndagar kan inte matsäck förtäras på museet, då vi har stängt i offentliga utrymmen.

-Det går bra att fotografera, men inte med blixt.

-Konstverken får inte vidröras. Det är viktigt att röra sig lugnt och hålla ett betryggande avstånd från tavelväggar och skulpturer.

-Klassen måste vara samlad under lektionen.


Tänk på att du som lärare är ansvarig för dina elever! Det gäller både under en bokad lektion och vid besök på egen hand. Därmed inte sagt att du blir ersättningsskyldig om något skulle hända, men reglerna finns för att förebygga det.

Lärarhandledning

Kontakt

Göteborgs konstmuseum

Adress: Götaplatsen 6
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 35 00

E-post: info.konstmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konstmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Freja Holmberg
031-368 35 30

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Workshop Historia