Lektion för särskola och grupper med synnedsättning: SE, LYSSNA, KÄNN!

Göteborgs konstmuseum Åk 3 - Gymnasiet

Vi undersöker museets stora rum och några av konstverken genom att inte bara titta utan också använda rösten för att lyssna på ekot, och händerna för att utforska skulpturernas material och formspråk. Är skulpturerna varma eller kalla och hur känns ytan? Tunna vantar används eftersom skulpturerna är känsliga för fingeravtryck. Vid behov ger vi syntolkning av konstverken. Hörhjälpmedel finns på plats.

 

Med lektionen vill vi

·         Introducera eleverna till Göteborgs konstmuseum och ge dem möjlighet att uppleva det utifrån sina egna förutsättningar.

·         Använda kroppen och de olika sinnena som redskap i undersökandet av Skulpturhallens arkitektur och av ett antal skulpturer i olika material och uttryck.

·         Ge erfarenhet av hur olika material, ytstrukturer och former känns och hur detta påverkar vår upplevelse.

·         Ge kunskap om hur skulpturer av olika material skapas.

·         Stärka tilliten till den egna upplevelsen av ett konstverk.

 

OBS – Om elever i klassen är känsliga för distraherande element såsom andra besökare, välj ett tillfälle innan kl 11 (innan öppettid).

Om gruppen önskar använda en alternativ, mindre entréingång – meddela detta i bokningen.

Max antal elever: 8

Lektionslängd: 45 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Precisera gärna elevernas behov. Kom med max 8 elever.
Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se dokumentet "Förberedelsehäfte skolklasser" för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 450 kr.

Information om bokningar

OBS! Tänk på att inte boka fler lektioner än du och din klass har möjlighet att gå på. Vi vill att lektionerna ska räcka till alla klasser som vill komma till oss!

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Trivselregler

Göteborgs konstmuseum visar samlingar och utställningar med oersättliga konstverk (ömtåliga material, höga värden). För att vi ska kunna garantera konstverkens säkerhet och undvika tråkiga situationer är det några saker vi vill be dig som lärare att du och din klass tänker på.

-Väskor större än ca A4-mått får inte tas med in på museet eftersom det är lätt hänt att de kommer emot ett konstverk. Det finns både en öppen, obevakad garderob och låsbara skåp.

-Ingen mat eller dryck får tas med, förutom i entrén, där matsäcksbord finns.

-Matsäck förtärs efter avslutad lektion. OBS Under måndagar kan inte matsäck förtäras på museet, då vi har stängt i offentliga utrymmen.

-Det går bra att fotografera, men inte med blixt.

-Konstverken får inte vidröras. Det är viktigt att röra sig lugnt och hålla ett betryggande avstånd från tavelväggar och skulpturer.

-Klassen måste vara samlad under lektionen.


Tänk på att du som lärare är ansvarig för dina elever! Det gäller både under en bokad lektion och vid besök på egen hand. Därmed inte sagt att du blir ersättningsskyldig om något skulle hända, men reglerna finns för att förebygga det.

Kontakt

Göteborgs konstmuseum

Adress: Götaplatsen 6
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 35 00

E-post: info.konstmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konstmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Jonna Kihlsten
031-368 35 06

Teman: Grupparbete/övning Lyssna och prata Konst och bild