Lektion på lätt svenska : Vi pratar om en bild – för nyanlända elever, förberedelseklasser och SFI

Göteborgs konstmuseum Åk 4 - Gymnasiet

Detta är en lektion där vi på enkel svenska pratar om en konstbild, exempelvis en målning. Vi sätter ord på vad vi ser genom att beskriva vad bilden föreställer, vad som händer, vilka färger vi ser, vilken årstid och vilket väder det är osv. Vi pratar också om hur bilden berör oss: om vi blir glada, ledsna, längtande eller något annat när vi tittar på bilden. Eleverna får också under en del av lektionen arbeta tillsammans i grupp, avslutat med en enkel redovisning för klassen.

Lektionen passar bäst för en elevgrupp på max 15 personer. Boka gärna fler tillfällen om ni är en större grupp!

 

Med lektionen vill vi:

·         Introducera eleverna till Göteborgs konstmuseum och ge dem möjlighet att uppleva det utifrån sina egna förutsättningar.

·         Erbjuda en museilektion som utgår från elevernas språkliga förutsättningar och ger möjligheter att träna svenska språket.

·         Med konstens hjälp göra språkträningen lustfylld och fungera som ett komplement och en inspiration i svenskundervisningen.

·         Bekräfta eleverna i användningen av det ordförråd de har och visa på användbarheten i ett nytt sammanhang.

·         Stärka elevernas tillit till den egna upplevelsen av ett konstverk.

·         Göra eleverna bekanta med Göteborgs konstmuseum som plats, dit det går att komma också på egen hand och ta del av utbudet

 

 

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Beskriv vilken språklig nivå eleverna är på och berätta gärna om det är något särskilt eleverna behöver träna på eller något tema ni arbetar med.
Mindre grupper är att föredra! Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se dokumentet "Förberedelsehäfte skolklasser" och "Lätt svenska frågor att printa ut" för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!


När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut.

Har din klass speciella behov utöver språket? Informera gärna om det i din bokning.


Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 450 kr.

Information om bokningar

OBS! Tänk på att inte boka fler lektioner än du och din klass har möjlighet att gå på. Vi vill att lektionerna ska räcka till alla klasser som vill komma till oss!

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Trivselregler

Göteborgs konstmuseum visar samlingar och utställningar med oersättliga konstverk (ömtåliga material, höga värden). För att vi ska kunna garantera konstverkens säkerhet och undvika tråkiga situationer är det några saker vi vill be dig som lärare att du och din klass tänker på.

-Väskor större än ca A4-mått får inte tas med in på museet eftersom det är lätt hänt att de kommer emot ett konstverk. Det finns både en öppen, obevakad garderob och låsbara skåp.

-Ingen mat eller dryck får tas med, förutom i entrén, där matsäcksbord finns.

-Matsäck förtärs efter avslutad lektion. OBS Under måndagar kan inte matsäck förtäras på museet, då vi har stängt i offentliga utrymmen.

-Det går bra att fotografera, men inte med blixt.

-Konstverken får inte vidröras. Det är viktigt att röra sig lugnt och hålla ett betryggande avstånd från tavelväggar och skulpturer.

-Klassen måste vara samlad under lektionen.


Tänk på att du som lärare är ansvarig för dina elever! Det gäller både under en bokad lektion och vid besök på egen hand. Därmed inte sagt att du blir ersättningsskyldig om något skulle hända, men reglerna finns för att förebygga det.

Lärarhandledning

Kontakt

Göteborgs konstmuseum

Adress: Götaplatsen 6
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 35 00

E-post: info.konstmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konstmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Jonna Kihlsten
031-368 35 06

Teman: Grupparbete/övning Lyssna och prata Svenska Svenska som andraspråk Konst och bild