Konst i samhällsdebatten – en lektion om kritisk reflektion

Göteborgs Konsthall Åk 8 - Lärare

– Jag känner att den här formen av undervisning är otroligt relevant. Jag tar med mig många tankar och känslor.
/gymnasieelev vt 2016

– Eleverna påpekade tydligt att det var bra att du själv sa vad du tyckte och inte alltid höll med. Intressant och givande föreläsning som vi rekommenderar starkt till fler att ta del av.
/bildlärare, gymnasiet vt 2016

 

Välkommen till en dialogbaserad lektion som tar avstamp i konstverk som under de senaste åren skapat samhällsdebatt.

Flera av dessa verk väckte högljudda diskussioner långt innan någon debattör hunnit få en helhetsbild av verken ifråga. Kärnan i lektionen kretsar kring frågor om källkritik och risken att dra förhastade slutsatser.

Vi undersöker konstnärernas metoder och val av uttryck samt hur verken fungerat för att skapa debatt. Vad kan och får en konstnär göra ur ett etiskt perspektiv?

Målet med lektionen är att genom diskussioner om konsten komma åt frågor kring källkritik och kritisk reflektion, samtidigt som eleverna får en introduktion till samtidskonsten och dess roll i samhället. Lektionen ger även eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i att resonera kring frågor om bl a makt, genus, rasism och normer.

  • Alla lektioner på Göteborgs Konsthall är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 20

Lektionslängd: 90 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Debatt och diskussion Lyssna och prata Samhällskunskap Konst och bild Samtidskonst