I ditt klassrum: Nu går det väl ändå för långt?! – provokation, etik och ansvar i konsten

Göteborgs Konsthall Åk 8 - Gymnasiet

Ibland reagerar vi bara instinktivt och blir fly förbannade, provocerade och arga över ett konstverk. Varför lyckas konst ibland väcka så starka känslor? Vad kan konstnären vilja säga oss?

Samtidskonsten flyttar ständigt gränser och utmanar vår bild av vad konst är och får vara. Ofta undersöker konstnärer sådant som skaver i vår samtid, frågor som vi av olika anledningar kanske inte vill ta i. I lektionen fördjupar vi samtalen kring några konstverk som väckt starka reaktioner. Vad tänker eleverna?

Vi arbetar både med diskussioner i mindre grupper och gemensamma samtal. Lektionen berör bl a frågor om etik, personligt ansvar, människans hantering av djur och maktobalansen mellan fattig och rik. Vart går våra egna gränser i vissa frågor? I samtalen finns inga rätt och fel. Däremot ett behov av att lyssna på varandra och respektera olika åsikter.

Bildmässigt rör vi oss från den svenska kungafamiljen och bönder i Uganda till guldfiskar och avhuggna möss.

 

Vid ett uppsökande tillfälle av denna lektion ger vi minst två lektioner per skola under en och samma dag. Ni bokar in ett uppsökande tillfälle via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de två lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (företrädesvis 08.30-12.00).

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Teknik som måste finnas på skolan: dator och projektor (färdiginstallerat).
Observera att ni behöver boka in minst två klasser samma dag.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Globala perspektiv Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Lyssna och prata Samhällskunskap Konst och bild Samtidskonst