I ditt klassrum: I like – Vänskap på internet!

Göteborgs Konsthall Åk 2 - Åk 6

Varför är det så kul att surfa på internet? Finns det någon skillnad mellan den digitala världen och verkligheten?

Under lektionen I Like – Vänskap på internet berör vi frågan om hur vänskap ser ut på internet genom att göra egna memes. Memes är en sorts kollage av textfraser och bild, ofta med små förändringar och med ett humoristiskt anslag, som delas och sprids på i sociala medier på internet.

Eleverna får göra egna memes både analogt (papper och penna) och digitalt (Ipads och memeappar).

Syftet med lektionen är att diskutera hur sociala medier påverkar barns sociala relationer, som exempelvis Facebook och Instagram, och hur de ser på sig själva och hur de kommunicerar bilden av sig själva. Sociala medier påverkar hur man skapar och upplever sociala gemenskaper i vardagslivet. Barns liv på internet är för dem en del av det verkliga livet, det är ingen skillnad mellan det digitala livet och det verkliga livet

Lektionen utgår från pågående utställning Mozart’s Ghost, en utställning med internetkonst som visar verk där konstnärer använder internet som ett visningsrum för sina berättelser.

Lektionen kan med fördel ingå i en längre läroprocess kring media och informationskunskap för barn och unga.  Statens mediaråd har många bra lektioner på temat: https://statensmedierad.se/larommedier/

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Konstpedagogen tar med Ipads som är förberedda för lektionen.
Material som bör finnas i klassrummet eller där workshopen ska genomföras: Sax, limstift, färgat papper.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Grupparbete/övning Konst och bild Samtidskonst