I like – Vänskap på internet!

Göteborgs Konsthall Åk 2 - Åk 6

Varför är det så kul att surfa på internet? Finns det någon skillnad mellan den digitala världen och verkligheten?

Vi berör frågan om hur vänskap tar sig uttryck på internet genom att göra egna memes – en sorts kollage av text och bild som delas och sprids på sociala medier. Ofta innehåller memes humoristiska betydelseförskjutningar och förändringar. I lektionen får eleverna arbeta både analogt (papper och penna) och digitalt (Ipads och meme-appar).

Syftet med lektionen är att diskutera hur exempelvis Facebook och Instagram påverkar barns sociala relationer. Barn gör ingen skillnad på sitt sociala liv i verkligheten och på internet. Påverkar sociala medier hur man skapar och upplever sociala gemenskaper i vardagslivet? Hur ser barnen på sig själva och hur kommunicerar de bilden av sig själva?

Tillsammans upptäcker vi också utställningen Mozart’s Ghost, en utställning som visar verk av konstnärer som använder internet som ett visningsrum för sina berättelser. Vi tittar extra mycket på konstnären Vida Lavéns konstverk, en serie memes, och Jeanette Hayes videoverk som berör mobbing på internet.

  • Lektionen kan med fördel ingå i en längre läroprocess kring media och informationskunskap för barn och unga.  Statens medieråd har många bra lektioner på temat: https://statensmedierad.se/larommedier/
  • Lektionen kan ges på lätt svenska – meddela vid bokning om så önskas.
  • Alla lektioner på Göteborgs Konsthall är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Skapande verkstad Konst och bild Samtidskonst