P1060930

Lärarfortbildning: Barn möter mörker

Göteborgs Konsthall Lärare

Är du nyfiken på hur barn upplever rörlig bild i mörker? Då är du välkommen till Göteborgs Konsthall

Under vintern presenterar Göteborgs Konsthall en stor separatutställning med Lina Selander, en av Sveriges mest nyskapande konstnärer inom rörlig bild. Selanders filmer och installationer tar ofta sin utgångspunkt i historiska brytpunkter, där ett system eller en fysisk plats kollapsar och något nytt tar form. Stora delar av utställningsrummen är mörklagda och endast några strimmor av ljus letar sig in i rummen tillsammans med reflektioner och ljusspeglingar från videoprojektorerna.

Under utställningsperioden har förskolepedagoger och barn från Mölndals Stad besökt konsthallen vid ett flertal tillfällen och sedan arbetat vidare med barnets upplevelse av rörlig bild i mörker.

Barn möter mörker är ett samarbete mellan nätverket Skapande förskola, Mölndals stad, och Göteborgs Konsthall. Under detta tillfälle får du ta del av förskolelärarnas reflektioner och barnens berättelser om mötet med utställningen. Syftet är att inspirera förskolelärare och lärare till att undersöka hur man kan arbeta med samtidskonst och rörlig bild i sitt arbete på förskola och skola. Fortbildningen är för lärare men vi välkomnar alla som är intresserade.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkommen!

Datum 2017-01-24 kl. 13.00-14.30 (Observera – ny tid!)

Anmälan senast 2016-01-17 via mejl: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Tillfället är en fortbildning för lärare och andra vuxna som är intresserade av ämnet.

 

För mer information följ länken.

Max antal elever: 0

Lektionslängd: 90 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Tänk på att dessa trivselregler endast gäller inför besök på Göteborgs Konsthall. Bokar ni en uppsökande lektion tar konstpedagogen kontakt med er.

Några bra saker att känna till innan besöket på Göteborgs Konsthall.

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs Konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång skriv detta i er lektionsbokning under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt ett eget besök med klassen.

• Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur ytterst sällan händer!

Vi ser fram emot ert besök och önskar er en givande och inspirerande lektion.

Konstpedagogerna, Göteborgs Konsthall

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Debatt och diskussion Film Konst och bild Samtidskonst