161205_pedagogik 012

Kroppen berättar!

Göteborgs Konsthall Förskola - Gymnasiet

Tillsammans med en skådespelare och dramapedagog utforskar vi den aktuella utställningen på Göteborgs Konsthall med kroppen som utgångspunkt. Vad berättar kropparna vi ser i utställningen? Hur känns det att uppleva med kroppen och vad kan den berätta om oss själva?

Vi arbetar med våra egna kroppar, både i mötet med konsten och i praktiska övningar. I form av dramaövningar undersöker vi tillsammans hur det är att ha en kropp och hur den både kan användas för att berätta eller för att vara tyst. Finns det saker som inte kan berättas genom kroppen, eller saker den inte kan låta bli att berätta?

Genom att både betrakta och själva pröva på olika uttryck med kroppen tränar barnen/eleverna både sin tolkningsförmåga och sin uttrycksförmåga.
Lektionen anpassas efter elevernas ålder och upplägget kan därför variera något.

 

Alla lektioner på Göteborgs Konsthall är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 25

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Tänk på att dessa trivselregler endast gäller inför besök på Göteborgs Konsthall. Bokar ni en uppsökande lektion tar konstpedagogen kontakt med er.

Några bra saker att känna till innan besöket på Göteborgs Konsthall.

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs Konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång skriv detta i er lektionsbokning under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt ett eget besök med klassen.

• Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur ytterst sällan händer!

Vi ser fram emot ert besök och önskar er en givande och inspirerande lektion.

Konstpedagogerna, Göteborgs Konsthall

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Signhild Linderoth Christiansen
031-368 34 57

Teman: Identitet Grupparbete/övning Lyssna och prata Teater och Drama Konst och bild Samtidskonst