De besvikna och fororattade_2016_s

Barbie, Lego och Lösnaglar – Introduktion till samtidskonst

Göteborgs Konsthall Åk 6 - Gymnasiet

Genom samtidskonsten kan vi lära något om oss själva och vår omvärld.

Under denna lektion får eleverna möjlighet att reagera, diskutera och reflektera inför olika konstverk. Samtidskonsten ser kanske inte ut som konsten gjorde förr och berör inte heller samma frågor. Den är en del av vår egen tid. Ibland är den ful, skränig eller oerhört sorglig, ibland lekfull, uppkäftig eller provocerande. Den undersöker och experimenterar. Vad vill konstnärerna säga oss? Vilka tankar och känslor väcker verken?

I denna lektion väcker konsten frågor om fördomar, stängda gränser, etik och moral, identitet, skönhetsideal och mycket mer. Här finns inga givna svar men många frågor att diskutera. Låt konsten ge eleverna nya perspektiv!

Lektionen bygger på att eleverna tar aktiv del i samtalet och bidrar med sina egna tankar, åsikter och frågor. Vi rekommenderar därför mindre grupper om det är möjligt. Halvklass går bra.

 

 

Alla lektioner på Göteborgs Konsthall är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Tänk på att dessa trivselregler endast gäller inför besök på Göteborgs Konsthall. Bokar ni en uppsökande lektion tar konstpedagogen kontakt med er.

Några bra saker att känna till innan besöket på Göteborgs Konsthall.

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs Konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång skriv detta i er lektionsbokning under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt ett eget besök med klassen.

• Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur ytterst sällan händer!

Vi ser fram emot ert besök och önskar er en givande och inspirerande lektion.

Konstpedagogerna, Göteborgs Konsthall

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Lyssna och prata Historia Konst och bild Samtidskonst