Rödvit kon

I ditt klassrum: Undersök en offentlig plats

Göteborgs Konsthall Åk 7 - Gymnasiet

Gemensamt undersöker vi en offentlig plats i närheten av ert klassrum!

Vad är det för plats? Vilka olika lager av historier finns där? Vilka använder sig av platsen och hur upplever vi den själva? Är det något vi skulle vilja tillföra eller ta bort från platsen?

Utifrån enkla instruktioner undersöker eleverna platsen genom att diskutera och fotografera i grupper. Tillbaka i klassrummet fördjupar vi samtalet om platsen med utgångspunkt i våra fotografier och gruppdiskussioner.

Genom lektionen kommer vi åt frågor kring vad en plats kan betyda för stadens medborgare och ökar deltagarnas reflektioner kring hur våra offentliga rum gestaltas, används och kan förändras.

Lektionen kan med fördel bokas av SFI-, Sprint- eller förberedelseklasser. Då kan lektionen eventuellt bli ett samtal där vi jämför offentliga platser från deltagarnas hemländer och i Sverige.


Vid ett uppsökande tillfälle av denna lektion ger vi minst två lektioner per skola under en och samma dag. Ni bokar in ett uppsökande tillfälle via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de två lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.30-12.00).

 

Alla lektioner som Göteborgs Konsthall erbjuder är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Material som måste finnas på skolan: dator, internet, projektor, färdiginstallerat.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Tänk på att dessa trivselregler endast gäller inför besök på Göteborgs Konsthall. Bokar ni en uppsökande lektion tar konstpedagogen kontakt med er.

Några bra saker att känna till innan besöket på Göteborgs Konsthall.

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs Konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång skriv detta i er lektionsbokning under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt ett eget besök med klassen.

• Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur ytterst sällan händer!

Vi ser fram emot ert besök och önskar er en givande och inspirerande lektion.

Konstpedagogerna, Göteborgs Konsthall

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Debatt och diskussion Grupparbete/övning Lyssna och prata Svenska Svenska som andraspråk Konst och bild Utomhus Samtidskonst