FullSizeRender1

I ditt klassrum – Härma eller inspireras, vad är skillnaden?

Göteborgs Konsthall Förskola - Gymnasiet

Var går gränsen mellan att låta sig inspireras och att härma och hur mycket får en låna innan det betraktas som stöld?

Konstnärer, musiker, filmskapare och andra kreativa människor har i alla tider lånat av varandras idéer för att själva utveckla sitt skapande i nya riktningar.

Med utgångspunkt i samtidskonsten undersöker vi tillsammans med en konstpedagog exempel på hur konstnärer har inspirerats av eller härmat tidigare verk för att på så vis skapa något nytt.

Genom praktiskt skapande lär vi oss hur vi kan arbeta med nytolkningar av befintliga konstverk och varför detta är relevant inom konst, musik och populärkultur i övrigt.

Syftet med lektionen är att visa på hur konstnärer inom flera områden har inspirerats och lånat av varandra. Vår förhoppning är att eleverna i slutet av lektionen lämnar med en känsla av att det kan vara fint att härma eller låta sig inspireras av någon annans skapelse, kanske kan det rent av ses som en hyllning!

Lektionen anpassas efter ålder på eleverna och upplägget kan därför variera något och kan med fördel bokas av SFI-, Sprint- eller förberedelseklasser.


 

Vid ett uppsökande besök ger vi minst tre lektioner per skola. Ni bokar in ett uppsökande besök via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-14.00).

Alla lektioner som Göteborgs Konsthall erbjuder är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Material som måste finnas på plats: A4-papper, limstift, saxar och gärna färgpennor.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Tänk på att dessa trivselregler endast gäller inför besök på Göteborgs Konsthall. Bokar ni en uppsökande lektion tar konstpedagogen kontakt med er.

Några bra saker att känna till innan besöket på Göteborgs Konsthall.

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs Konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång skriv detta i er lektionsbokning under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt ett eget besök med klassen.

• Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur ytterst sällan händer!

Vi ser fram emot ert besök och önskar er en givande och inspirerande lektion.

Konstpedagogerna, Göteborgs Konsthall

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Alexandra Nyman
031-368 34 57

Teman: Skapande verkstad Workshop Lyssna och prata Konst och bild Samtidskonst