IMG_1813

Konsthallen – varför då?

Göteborgs Konsthall Åk 6 - Gymnasiet

Välkommen till en lektion där elevernas möte med Göteborgs Konsthall används i ett samtal om elevens egen roll i samhället och vad för betydelse konst och kultur har i vår samtid. Genom praktiska gruppövningar utforskar eleverna, under handledning av Göteborgs Konsthalls pedagog Frida Sandström, vad som händer i mötet med utställningen och konsthallen och använder reflektionerna som verktyg för att närma sig svaren på frågorna om hur en konsthall kan bli relevant för dem.

Genom att sätta sin egen roll i fokus och fokusera på vad denna spelar för kulturinstitutioner och demokratiska strukturer, kommer eleverna att reflektera och kanske skapa nya värdegrunder för sitt deltagande i samhället.

Lektionen avslutas med att eleverna guidar varandra genom sin egen konsthall.

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Tänk på att dessa trivselregler endast gäller inför besök på Göteborgs Konsthall. Bokar ni en uppsökande lektion tar konstpedagogen kontakt med er.

Några bra saker att känna till innan besöket på Göteborgs Konsthall.

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs Konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång skriv detta i er lektionsbokning under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt ett eget besök med klassen.

• Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur ytterst sällan händer!

Vi ser fram emot ert besök och önskar er en givande och inspirerande lektion.

Konstpedagogerna, Göteborgs Konsthall

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Frida Sandström
031-368 34 57

Teman: Grupparbete/övning Lyssna och prata Konst och bild Samtidskonst