Konsthallen – varför då?

Göteborgs Konsthall Åk 6 - Gymnasiet

Välkommen till en lektion där elevernas möte med Göteborgs Konsthall används i ett samtal om elevens egen roll i samhället och vad för betydelse konst och kultur har i vår samtid. Genom praktiska gruppövningar utforskar eleverna, under handledning av Göteborgs Konsthalls pedagog Frida Sandström, vad som händer i mötet med utställningen och konsthallen och använder reflektionerna som verktyg för att närma sig svaren på frågorna om hur en konsthall kan bli relevant för dem.

Genom att sätta sin egen roll i fokus och fokusera på vad denna spelar för kulturinstitutioner och demokratiska strukturer, kommer eleverna att reflektera och kanske skapa nya värdegrunder för sitt deltagande i samhället.

Lektionen avslutas med att eleverna guidar varandra genom sin egen konsthall.

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog

Teman: Grupparbete/övning Lyssna och prata Konst och bild Samtidskonst