Vem är jag? En workshop om identitetsskapande

Göteborgs Konsthall Åk 7 - Gymnasiet

Med utgångspunkt i Magnus Bärtås konstnärskap, som inkluderar film, text och bild, diskuterar vi vad en konstnärlig berättelse är och kan vara. Vi reflekterar kring hur vi skapar berättelser om oss själva genom sociala medier och ställer oss frågan vad vi har för rättigheter respektive skyldigheter i vårt berättande.

 

Efter en inledande diskussion jobbar vi vidare med samma tematik i en praktiskt skapande workshop. Här får vi chansen att berätta våra egna historier med hjälp av både text och bild. Workshopen lägger tonvikt vid ett utforskande av identitetsskapande, visuellt berättande samt etik och moral.

 

Genom samtal och praktiska övningar utforskar vi berättelsen som ett konstnärligt uttryck i både text och bild.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Skapande verkstad Konst och bild Samtidskonst