I ditt klassrum! Performancekonst – Vad är det?

Göteborgs Konsthall Åk 7 - Gymnasiet

Många konstnärer arbetar med performance som konstnärlig arbetsmetod men vad är det egentligen och hur skiljer det sig från teater?

Performancekonst är en konstform med rötter i det sena 1800-talets- och det tidiga 1900-talets ifrågasättande konstscen. En performance är en handling som iscensätts och utförs live av konstnären eller hens skådespelare. Ofta undersöks identitet och jaget på olika spännande sätt. I många fall dokumenteras handlingen med rörlig bild eller stillbild.

Signhild Linderoth, dramapedagog och skådespelare, visar exempel på olika konstnärer som arbetat med performance och ger konkreta exempel på hur man kan göra en egen performance i klassrummet. Om gruppen visar intresse för att utforska performance praktiskt handleder Signhild eleverna i att prova på gemensamma dramaövningar som utmanar de vanliga rollerna utifrån frågeställningen: Vem skulle du kunna vara i klassrummet om du inte var du? Vad skulle du då vilja göra?

Syftet med lektionen är att introducera performance som konstnärligt uttryck och uppmuntra till inlevelseförmåga och fantasi.

En uppsökande lektion börja alltid med en kort presentation av Göteborgs Konsthall och vad nutida konst kan vara.

Vid ett uppsökande besök ger vi minst tre lektioner per skola under samma dag för tre olika grupper/klasser. Ni bokar in ett uppsökande lektionspaket via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-14.00) under den berörda dagen.

Tips! Följ gärna upp med en lektion på Göteborgs Konsthall efter en uppsökande lektion.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Signhild Linderoth Christiansen
031-368 34 57

Teman: Identitet Grupparbete/övning Workshop Teater och Drama Samtidskonst