I ditt klassrum – Ordexperimentet

Göteborgs Konsthall Åk 3 - Gymnasiet

Orden i konsten är en lekfull lektion där vi undersöker hur språk i text och tal används i samtidskonsten

Signhild Linderoth, dramapedagog och skådespelare, visar exempel på hur konstnärer arbetar med text och tal som konstnärlig arbetsmetod i samtida konst.

”Vi låter oss inspireras av hur samtidskonstnärer arbetar och i en lekfull skrivworkshop experimenterar vi med att skapa egna texter och talkörer. För en stund släpper vi allt som heter stavning, grammatik och korrekt svenska och med övningar och samtal låser vi upp språket och fokuserar på orden som byggstenar till kreativitet och lek”.

Lektionen anpassas till svenska på alla nivåer och lämpar sig bra för SFI-klasser och andra grupper som håller på att lära sig svenska.

En uppsökande lektion börja alltid med en kort presentation av Göteborgs Konsthall och vad nutida konst kan vara.

Vid ett uppsökande besök ger vi minst tre lektioner per skola under samma dag. Ni bokar in ett uppsökande lektionspaket via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-14.00) under den berörda dagen.

Tips! Följ gärna upp med en lektion på Göteborgs

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Signhild Linderoth Christiansen
031-368 34 57

Teman: Workshop Svenska Svenska som andraspråk Samtidskonst Litteratur