I ditt klassrum – Stearinporträtt

Göteborgs Konsthall Förskola - Åk 6

Vad kan berättas genom blickar och ansiktsuttryck? Vi låter oss förundras över ett av Magnus Bärtås konstverk som består av hundratals ansikten som möter vår blick.

Konstnären har droppat stearin på bilder av människor i tidningar och på så vis skapat ett spegelvänt avtryck av bilden. Tillsammans arbetar vi med samma metod som konstnären och skapar en parafras – en personlig omtolkning av verket i utställningen. Vi avslutar med en diskussion om likheter och skillnader mellan det vi har skapat och det vi upplevt i utställningen. Syftet med lektionen är bland annat att få en praktisk upplevelse av konstnärens arbetsmetod.

 

En uppsökande lektion börja alltid med en kort presentation av Göteborgs Konsthall och vad nutida konst kan vara.

 

Vid ett uppsökande tillfälle ger vi minst tre lektioner per skola. Ni bokar in ett uppsökande tillfälle via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-14.00).

 

 

Tips! Följ gärna upp med en lektion på Göteborgs Konsthall efter en uppsökande lektion.

 

 

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Vid ett uppsökande tillfälle ger vi minst tre lektioner per skola. Ni bokar in ett uppsökande tillfälle via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-14.00).

Material som skall finnas på skolan: A3-papper och blyertspennor.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog

Teman: Identitet Grupparbete/övning Skapande verkstad Lyssna och prata Konst och bild Samtidskonst