I ditt klassrum: Konst i samhällsdebatten – en lektion om kritisk reflektion

Göteborgs Konsthall Åk 8 - Gymnasiet

Hur kan konstnärer skapa debatt kring angelägna ämnen i vår samtid?

Lektionen är dialogbaserad och utgår från konstverk som under de senaste åren skapat samhällsdebatt. Flera av verken väckte högljudda diskussioner långt innan någon debattör fått en helhetsbild av verken ifråga. Kärnan i lektionen blir i grunden frågan om källkritik och risken av att dra förhastade slutsatser.

Vi undersöker konstnärernas metoder och val av medier samt hur verken fungerat för att skapa debatt. Vad kan och får en konstnär göra utifrån exempelvis etiska riktlinjer?

Målet med lektionen är att genom diskussioner om konsten komma åt frågor kring källkritik och kritisk reflektion, samtidigt som eleverna får en introduktion till samtidskonsten och dess roll i samhället. Lektionen ger även eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i att resonera kring frågor om bland annat makt, genus, rasism och normer.

 

En uppsökande lektion börja alltid med en kort presentation av Göteborgs Konsthall och vad nutida konst kan vara.

Tips! Följ gärna upp med en lektion på Göteborgs Konsthall efter en uppsökande lektion.

Vid ett uppsökande tillfälle ger vi oftast minst tre lektioner per skola. Tid för denna lektion bokas enligt överenskommelse.

 
Mejla

elisabet.udd@kultur.goteborg.se

Lektionen kan även bokas som lärarfortbildning

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Vid ett uppsökande tillfälle ger vi minst tre lektioner per skola. Ni bokar in ett uppsökande tillfälle via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen.


Material som måste finnas på skolan: dator, internet, projektor med tillhörande högtalare, färdiginstallerat.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Konst och bild Samtidskonst