I ditt klassrum – Filmanalys – vi utforskar identitetskapande och normbildning

Göteborgs Konsthall Åk 7 - Gymnasiet

Vi utgår ifrån Magnus Bärtås videoverk Biografi som är ett sorts psykologiskt experiment med dokumentärfilmen som utgångspunkt. I filmen möter vi två skådespelare som iscensätter berättelsen om konstnärens barndomskamrat Ola S Svensson, en människa som upplevdes som speciell och som stod utanför samhällets underförstådda förväntningar och regler, alltså utanför den sociala normen. Han spåddes en lysande karriär inom politiken men insjuknade och dog i AIDS år 1995 endast 32 år gammal.

 

Vad är det som berättas och hur berättas det i filmen? Vad är en social norm och vad händer med dem som står utanför den? Vem är det som bestämmer över dessa oskrivna regler i samhället och hur mycket kan normer forma en persons beteende, utseende och tankar.

 

Vi analyserar videoverket i grupper och avslutar sedan med en kritiskt reflekterande diskussion i helklass.

 

Lektionen lämpar sig väl för de estetiska ämnena såväl som psykologi, filosofi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap,

 

En uppsökande lektion börja alltid med en kort presentation av Göteborgs Konsthall och vad nutida konst kan vara.

Vid ett uppsökande tillfälle ger vi minst tre lektioner per skola under samma dag. Ni bokar in ett uppsökande lektionspaket via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-15.00) det berörda datumet.

Tips! Följ gärna upp med en lektion på Göteborgs Konsthall efter en uppsökande lektion.

 

 

 

 

 

 

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Vid ett uppsökande tillfälle ger vi minst tre lektioner per skola. Ni bokar in ett uppsökande tillfälle via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-15.00).

Material som måste finnas på skolan: dator, internet, projektor med tillhörande högtalare, färdiginstallerat.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog

Teman: Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Samhällskunskap Film Konst och bild Samtidskonst