Hej Konsthallen!

Göteborgs Konsthall Förskola - Åk 6

Hej Konsthallen! är en lektion som bygger på aktiv dialog med eleverna om vad de ser och upplever i mötet med Göteborgs Konsthall som plats och utställningsrum. Vi börjar lektionen utanför Göteborgs Konsthall, på Götaplatsen, och pratar kort om platsen, skulpturerna och de andra byggnaderna runtomkring. Sedan fortsätter vi med att undersöka hur det känns att gå uppför trapporna och öppna den tunga porten… Vilken upplevelse får eleverna av byggnaden? Och vad händer inne i byggnaden? Vilka verk fastnar eleverna för och hur tolkar de konstverken. Vilka frågor väcker verken hos dem? Konstpedagogen ställer frågor och erbjuder olika verktyg för att öppna upp berättandet om konsten som vi ser. Målet med lektionen är att sätta elevernas upplevelse i fokus och att de aktivt deltar i samtalet och genom detta utvecklar sina kommunikativa och begreppsliga förmågor.

 

Lektionen passar extra bra som ett första besök på Göteborgs Konsthall. Lektionen anpassas efter åldern på eleverna och upplägget kan därför variera något.

 

OBS! Lektionen äger delvis rum utomhus så anpassa kläder efter väder.

 

Efter lektionen Hej Konsthallen! passar det bra att boka de skapande lektionerna: Stearinporträtt och En upptäcktsfärd bland blommor och ord som ges både på plats och som uppsökande i ditt klassrum.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Lyssna och prata Konst och bild Samtidskonst