Tårtan som skrek

Göteborgs Konsthall Åk 8 - Gymnasiet

Tid bokas enligt överenskommelse. Mejla bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Tårtan som skrek kan även bokas som lärarfortbildning och uppsökande lektion.

 

Vad är konstens roll i samhället och vilka möjligheter har konsten att påverka samhälls­debatten? Hur kan konstnärer skapa debatt kring angelägna ämnen i vår samtid?

Lektionen är dialogbaserad och utgår från konstverk som under de senaste åren skapat samhällsdebatt, eller fungerat som inlägg i pågående debatter. Ett exempel på detta är Makode Lindes omtalade verk Painful Cake.

Kan konsten bidra till förändringar i samhället? Vi undersöker konstnärernas metoder och val av medier samt hur de fungerar i syfte att skapa debatt? Vad kan och får en konst­när göra utifrån exempelvis etiska riktlinjer?

Målet med lektionen är att ge en introduk­tion till samtidskonsten och dess roll i sam­hället samt att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i att resonera kring frågor om bland annat makt, genus, rasism och normer.

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Debatt och diskussion Lyssna och prata Samhällskunskap Konst och bild