Parafras – vad, varför, hur?

Göteborgs Konsthall Förskola - Åk 6

Vi tittar på utställningen och pratar om vad en parafras är. Vi fortsätter med en workshop där vi kreativt arbetar med nytolkning och omvandling.

I den här lektionen pratar vi om vad en parafras är och hur den används som konstnärligt uttryck. Tillsammans hämtar vi inspiration från konstverken i Akademin Valands grupputställning och skapar egna parafraser av oväntade material. Vi lär oss hur man kan arbeta med nytolkningar av befintliga verk och varför det är relevant inom konst, men också inom musik och populärkulturen i övrigt.

Från fem år och uppåt.

Lektionen anpassas efter åldern på eleverna och upplägget kan därför variera något.

Max antal elever: 25

Lektionslängd: 80 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Alexandra Nyman
031-368 34 57

Teman: Skapande verkstad Konst och bild