Innan vi glömmer – om samtidskonst på lätt svenska för nyanlända elever, förberedelseklasser och SFI

Göteborgs Konsthall Åk 3 - Lärare

Begreppet ”samtidskonst” kan vara knepigt för många och blir än svårare när det dessutom är en kamp för att hitta orden. Konstpedagog Azadeh Esmaili Zaghi ger en introduktion till begreppet samtidskonst på lätt svenska. Vad betyder egentligen samtid och vad är samtidskonst? Hur jobbar samtida konstnärer med till exempel humanistiska frågor och hur använder de foto, film, skulptur, måleri och text?

Lektionen genomförs i konsthallens salar där grupputställningen ”Innan vi glömmer” pågår. Gemensamt för alla verk är att det på olika sätt skildrar ett personligt och nära möte mellan olika generationer – mellan konstnär och äldre familjemedlem.

Under lektionen uppmuntras eleverna också att, under handledning av konstpedagogen, reflektera kring olika konstverk för att utveckla språk, kreativitet och sitt intresse för skapande och berättande.

Azadeh Esmaili Zaghi, är iransk-svensk konstpedagog och konstnär och hon har egen erfarenhet av att lära sig ett nytt språk i ett nytt land.

 

Bilder: ”Metamorphosis-chat” av konstnär Ferhat Özgür

Mer info: https://www.ferhatozgur.com/metamorphosis-chat-1

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Lektionen anpassas efter ålder och kunskapsnivå. Vänligen meddela oss om gruppen har specifika behov som vi bör känna till.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Mija Renström
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Debatt och diskussion Lyssna och prata Historia Svenska Svenska som andraspråk Samtidskonst