I ditt klassrum: En visuell kavalkad om normer

Göteborgs Konsthall Åk 7 - Gymnasiet

Vi lever alla efter en mängd olika normer. Vissa medvetna andra som vi bara lägger märke till när de bryts. Genom en visuell kavalkad med konst från renässansen fram till idag ser vi hur normer har förändrats och hur konstnärer – ofta med mycket humor – ifrågasätter rådande ordning.

I lektionen synliggörs några av de normer som präglar vår samtid när det gäller t.ex. kön, hudfärg, kläder, familj och sexuell läggning.

Lektionen fokuserar på bilder – både rörliga och stillbilder – men innehåller också enkla övningar, rörelse och fördjupade samtal.

 

Lektionen kan med fördel kombineras med ”Arbete i hemmet – om ideal och meningsfullhet”, som även den berör normer.


Vid ett uppsökande tillfälle av denna lektion ger vi minst två lektioner per skola under en och samma dag. Ni bokar in ett uppsökande tillfälle via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de två lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (företrädesvis 08.30-12.00).

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Teknik som måste finnas på skolan (färdiginstallerat): Dator, projektor, internetuppkoppling, högtalare.
Vår pedagog tar med en USB-sticka.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Samhällskunskap Samtidskonst