Hildings och Marys flinka fingrar – arbete i hemmet

Göteborgs Konsthall Förskola - Åk 6

Hilding och Mary var konstnären Petra Hultmans farföräldrar. Efter pensioneringen ägnade sig Hilding åt att snickra 100-tals nyckelskåp. Mary däremot fortsatte att sköta hushållet och broderade, virkade och vävde en ansenlig mängd med dukar, grytlappar och filtar. I installationen Arbete i hemmet möter vi resultatet av åratals av deras arbete.

Tänk om det finns nycklar i några av skåpen! Kanske går de till hemliga rum? Kanske några av Marys dukar eller filtar finns där? Eller leder nycklarna till helt andra världar? I en gemensam workshop arbetar vi med barnens fantasier kring dessa imaginära rum och skapar nya världar. Kan man binda ihop dessa världar?

Barnen övar på berättande och sina förmågor att arbeta i grupp. Syftet med lektionen är att ge eleverna möjlighet att agera och reagera utifrån ett konstverk samt att få utveckla kreativitet och intresse för skapande och berättande.

Lektionen är utformad utifrån läroplanen Lgr11 med fokus på värdegrundsarbete och anpassas efter elevernas ålder.

Mer info om utställning ”Innan vi glömmer”

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Grupparbete/övning Workshop Lyssna och prata Historia Samtidskonst