Flickan i byrålådan – akvarellworkshop och visning

Göteborgs Konsthall Åk 4 - Åk 6

Välkomna till en dialogbaserad lektion som handlar om samhällsnormer, utanförskap och om hur vi kan gestalta egna och andras berättelser.

Lektionen tar avstamp i Knutte Westers samhällskritiska filmprojekt ”Horungen” som handlar om Knuttes farmor Hervor som växte upp på ett barnhem, oönskad av samhället, kringflyttad mellan olika härbärgen och fattighus i början av 1900-talet. Under lektionen får eleverna diskutera och reflektera inför verket som har sin grund i 207 akvareller. Utifrån egna minnen får eleverna utforska berättande i tekniken akvarell och undersöka konstnärens metod, teknik och val av uttryck.

Här ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor i resonemang som berör normer, utanförskap och makt.

Lektionen är utformad utifrån läroplanen Lgr11 med fokus på värdegrundsarbete.

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Det här är en dubbellektion, 90 min, som leds två konstpedagoger. Efter gemensam introduktion arbetar grupperna i halvklass och byter sedan aktivitet med varandra. Dela gärna in gruppen i två innan ankomst till konsthallen.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Workshop Historia Konst och bild Samtidskonst