Arbete i hemmet – om ideal och meningsfullhet

Göteborgs Konsthall Åk 7 - Gymnasiet

 

Välkommen till en dialogbaserad lektion som handlar om samhällets normer och ideal. Lektionen utgår från konstnären Petra Hultmans videoinstallation ”Arbete i hemmet” som ingår i grupputställningen ”Innan vi glömmer”. I verket ser vi en enorm vägg med mängder av instruktionsfilmer från 50-talet om hur arbetet i hemmet kunde effektiviseras. Hur tänker eleverna kring dessa filmer? Vad görs det för instruktionsfilmer idag och vart hittar vi dem?

I Petra Hultmans verk möter vi även hennes farföräldrars flitiga hantverk. Efter pensioneringen fortsatte de arbeta. De skapade hundratals nyckelskåp och dukar och filtar. Genom handens arbete fann den en meningsfull sysselsättning. Vad ser vi för likheter och olikheter mellan 50-talets ideal och normer och dagens?

Under lektionen får eleverna aktivt diskutera och reflektera de frågor som väcks och den avslutande workshopen berör frågor kring identitet, normers betydelse samt allas olika förutsättningar i samhället.

Lektionen är utformad utifrån läroplanen Lgr11 och Gy11 med fokus på värdegrundsarbete.

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Grupparbete/övning Workshop Historia Samtidskonst