Sekularitet – vad händer när det privata krockar med det offentliga?

Göteborgs Konsthall Åk 7 - Gymnasiet

Var slutar mitt jag och var börjar ditt? Vad händer om de krockar? Temat för årets konstbiennal är sekularitet, d.v.s. åtskillnaden mellan stat och religiösa institutioner. Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella och religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Kan det sekulära samhällets skydd också innebära våld och inskränkta rättigheter?

På Göteborgs Konsthall visas en bredd av konstverk som på olika sätt berör frågor om gränser, nationer, styrelseskick och våld men även andlighet och framtidshopp. I enkla övningar får eleverna inta olika positioner att argumentera utifrån. Tanken med lektionen är att eleverna genom fördjupande samtal ska få en ökad medvetenhet om komplexa frågeställningar, snarare än komma fram till enkla svar.

 

Alla lektioner som Göteborgs Konsthall erbjuder är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Globala perspektiv Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Lyssna och prata Samtidskonst GIBCA