I ditt klassrum: Vad är det för skillnad mellan mig och en mus?

Göteborgs Konsthall Förskola - Åk 6

Vad är det som gör oss till människor och hur skulle det kännas att vara ett djur? Har djur känslor?  Ibland när orden inte räcker till är det möjligt att ta hjälp av konsten för att utforska och svara på kluriga frågor om livet vi lever. Tillsammans provar vi att se världen och oss själva ur olika perspektiv genom en skapande och tillåtande lektion, där eleverna får göra djurmasker, iklä sig olika roller och fotografera varandra. Under lektionen visar konstpedagogen videoverk och fotografier av konstnären Rebecca Cusworth som har arbetat med frågeställningen i flera år.

Syftet med lektionen är att främja elevernas lust, kreativitet och inlevelseförmåga samt reflektera kring empati och känslor. Kanske börjar vi prata om vad vi har för rättigheter och skyldigheter mot andra, djur såväl som människor.

Lektionen anpassas efter ålder på eleverna och upplägget kan därför variera något.

Vid ett uppsökande besök ger vi minst tre lektioner per skola. Ni bokar in ett uppsökande besök via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-14.00).

 

Alla lektioner som Göteborgs Konsthall erbjuder är utformade med Skolverkets läroplaner och styrdokument från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen i åtanke.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Material som behöver finnas i klassrummet: Saxar, lim, gärna färgat papper. Vi använder återvunnet material. Bra om ni samlar plastpåsar, kartong och pinnar innan lektionen. Bara fantasin sätter gränser här!

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Alexandra Nyman
031-368 34 57

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Skapande verkstad Lyssna och prata Konst och bild