Sanningens ögonblick – historia genom kameralinsen, en källkritisk bildanalys

Göteborgs Konsthall Åk 6 - Gymnasiet

Vilken roll spelar fotografier och filminspelningar i vår uppfattning av historiska skeenden? Hur påverkas vi av ikoniska bilder och filmer från historieskrivningen och vad vet vi egentligen om dem? Vilka berättelser möter vi i dem och kan dessa historier komma att tolkas på ett nytt sätt i framtiden?

Med dessa frågor som språngbräda dyker vi in i Göteborgs Konsthalls höstutställning där vi finner verk av den nyskapande filmkonstnären Lina Selander. Selanders filmer och installationer tar ofta sin utgångspunkt i historiska brytpunkter, där ett system eller en fysisk plats kollapsar och något nytt tar form.

Vi utgår ifrån Lina Selanders montagefilmer samt ett antal kända exempel på fotografier och filmklipp som förändrat den västerländska historieskrivningen och analyserar dessa i grupper för att närma oss en kritisk syn på bildanvändning i historieskrivning. Lektionen är utformad efter skolverkets läroplan för årskurs 7 till 9 samt gymnasiet och fungerar därav utmärkt som ett komplement till den ordinarie undervisningen i historia, samhällskunskap och bild.

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 75 minuter

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Lyssna och prata Historia Religionskunskap Samhällskunskap Film Samtidskonst