I ditt klassrum: Undersök en offentlig plats

Göteborgs Konsthall Åk 7 - Gymnasiet

I lektionen undersöker vi gemensamt en offentlig plats i närheten av ert klassrum.

Vad är det för plats? Vilka olika lager av historier finns där? Vilka använder den och hur upplever vi den själva? Är det något vi skulle vilja tillföra platsen?

Utifrån enkla instruktioner undersöker eleverna platsen genom diskussioner och genom att fotografera. Tillbaka i klassrummet fördjupar vi samtalet om platsen med utgångspunkt från våra fotografier.

Genom lektionen kommer vi åt frågor kring vad en plats kan betyda och ökar deltagarnas reflektioner kring hur våra offentliga rum gestaltas och används.

Lektion kan med fördel bokas av klasser från SFI, Sprint eller förberedelseklasser. Då kan lektionen eventuellt bli ett samtal där vi jämför offentliga platser från deltagarnas hemländer och i Sverige.

Lektionerna kan oftast ges med start 8.30 eller 9.00, beroende på restid. Önskas lektionen ett annat datum än de som erbjuds kan vi förhoppningsvis hitta en annan tid. Kontakta: elisabet.udd@kultur.goteborg.se

 

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Vid ett uppsökande tillfälle ger vi ofta minst tre lektioner per skola under samma dag, men för denna lektion går det bra även med två lektioner. Det går bra att dela en klass i mindre grupper. Ni bokar in ett uppsökande lektionspaket via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur lektionerna/tillfällena ska schemaläggas det berörda datumet.

Material som måste finnas på skolan: dator, internet, projektor, färdiginstallerat.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Elisabet Udd
031-368 34 57

Teman: Demokrati och jämställdhet Debatt och diskussion Grupparbete/övning Lyssna och prata Svenska Svenska som andraspråk Konst och bild Utomhus Samtidskonst