I ditt klassrum – Härma eller inspireras, vad är skillnaden?

Göteborgs Konsthall Förskola - Gymnasiet

Var går gränsen mellan att låta sig inspireras och att härma och vem bestämmer var linjen mellan dessa dras? Konstnärer, musiker, filmskapare och andra kreativa människor har sedan långt alltid lånat av varandras idéer för att själva kunna utvecklas i sitt skapande i nya  riktningar.

Med utgångspunkt i samtidskonsten undersöker vi tillsammans med en konstpedagog exempel på hur konstnärer har inspirerats av eller härmat tidigare verk för att på så vis skapa något nytt.

Genom praktiskt skapande lär vi oss hur man kan arbeta med nytolkningar av befintliga konstverk och varför det är relevant inom konst, men också inom musik och populärkultur i övrigt. Temat för lektionen kan vara en startpunkt för ett fortsatt arbete under terminen. Syftet med lektionen är att visa på hur konstnärer inom alla konstområden har inspirerats av varandra.

Vid ett uppsökande tillfälle ger vi minst tre lektioner per skola. Ni bokar in ett uppsökande tillfälle via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-14.00).

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Vid ett uppsökande tillfälle ger vi minst tre lektioner per skola. Ni bokar in ett uppsökande tillfälle via museilektioner.se och sedan kommer vi överens via mejl om hur de tre lektionerna ska schemaläggas inom den angivna tidsramen (08.00-14.00).

Material som måste finnas på skolan: A3-papper och blyertspennor.

Information om bokningar

Lektionerna är kostnadsfria för alla skolor inom Göteborgs kommun, både kommunala och friskolor. Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än 8 dagar före bokad lektion utgår däremot en avgift på 500 kr.

Trivselregler

Välkommen till Göteborgs Konsthall!
Vi ser fram emot ert besök och hoppas att ni får en givande och inspirerande lektion.
Bra att känna till innan besöket:

• Om någon/några i klassen är rullstolsburna eller har svårt att gå i trappor så välkomnar pedagogen istället hela klassen i Göteborgs konstmuseums entré som har en anknytande hiss till konsthallen. Om ni önskar använda denna ingång meddela oss detta i er lektionsbokning (museilektioner.se) under kategorin övrigt.

• Till följd av platsbrist kan vi tyvärr inte erbjuda någon plats för att äta medhavd lunch på Göteborgs Konsthall. Under vår och höst fungerar det ofta att sitta utanför i Göteborgs konstmuseums trappa precis utanför konsthallen.

• Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

• Som de flesta vet får man inte röra konstverken i utställningen, om inget annat sägs. Tillsammans med konsthallens pedagog ansvarar läraren/lärarna för att vare sig konsten eller eleverna kommer till skada - vilket som tur är ytterst sällan händer!

Varmt välkommen till en av Göteborgs Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Göteborgs Konsthall

Adress: Götaplatsen
412 56 Göteborg

Telefon: 031-368 34 57

E-post: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.konsthall@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog

Teman: Skapande verkstad Workshop Lyssna och prata Konst och bild Samtidskonst